BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 ...

Kích thước: 0 cm × 20 cm × 28 cm
Giá 295.000 vnđ

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Bộ luật lao động 2013 và quy định chi tiết về hợp đồng, tranh chấp, an toàn, vệ sinh trong lao động thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và chế độ thai sản; Phần thứ hai. Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động; Phần thứ ba. Chế độ, chi trả tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động; Phần thứ tư. Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách mới nhất về trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ lao động; Phần thứ năm. Chính sách mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Phần thứ sáu. Chế độ trách nhiệm, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong nhận được sự góp ý từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20x28cm. Giá bìa 325.000 đ/cuốn Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!